Wąwóz Homole

Wąwóz Homole – dnem wąwozu, uważanego za jeden z najpiękniejszych w Polsce, płynie potok Kamionka. Potok tworzy liczne kaskady, a w jego korycie znajdują się ogromne głazy.

Wąwóz Homole znajduje się w Małych Pieninach, w pobliżu Jaworek. Jest to rezerwat przyrody obejmujący skalny wąwóz Homole oraz Czajakową Skałę i boczną część dolinki Koniowskiego Potoku. Został założony w 1963 roku i ma powierzchnię 58,6 ha. Głównym celem jego powstania była ochrona krajobrazu i cennych osobliwości przyrody nieożywionej i ożywionej. Liczy ok. 800 m i wcina się w północne stoki Wysokich Skałek, tworząc głęboki kanion o bardzo stromych ścianach dochodzących do 120 m wysokości, który powstał w wyniku tektonicznych fałdowań w górnej kredzie. Dużą rolę w jego wyżłobieniu odegrał również płynący nim potok Kamionka, który tworzy kaskady, a jego koryto zawalone jest wielkimi głazami. Wyżłobił w wapiennym podłożu fantastyczne turnie i strome ściany skalne. Możemy tu podziwiać wyjątkową naskalną roślinność o charakterze pierwotnym. W górnej części wąwozu znajduje się osuwisko porośnięte lasem świerkowym. Występuje tutaj aż 9 gatunków roślin chronionych! W wapiennych skałach wąwozu mają swoje gniazda m.in. pustułki, sokoły, puchacze. W wąwozie spotkać też można pluszcza i pliszkę górską. Z płazów występuje salamandra plamista i żaba trawna. Wąwóz już od XV w. znany był jako miejsce poszukiwania skarbów. Homole wymieniane są w testamencie Piotra Wydżgi, jednego z XVII-wiecznych poszukiwaczy. W 1736 roku odkryto tu szyb, w nim narzędzia górnicze. Z Homolami związane są liczne legendy o zaklętych skarbach.

bsh
bsh
bsh
bsh