O JAWORKACH

Informacja o miejscowości

Jaworki położone są w kotlinie Śródgórskiej ok. 6 km na wschód od Szczawnicy, w 2009 roku zostały odłączone i zostały samodzielną wsią.

Przeciętne wyniesienie Jaworek waha się od 560 – 600 m. n. p. m., dlatego, mamy bardzo korzystny górski, ale zarazem łagodny klimat.

Rozległą kotlinę, w której są położone Jaworki, od południa i południowego zachodu zamyka pasmo Małych Pienin (z najwyższym szczytem – Wysoka 1025 m. n. p. m.), a od północy i północnego wschodu pasmo Radziejowej należące do Beskidu Sądeckiego.

Położenie na styku dwóch pasm górskich (Pasmo Radziejowej i Małe Pieniny) powoduje, że w Jaworkach zbiega się pięć dużych potoków – Biała Woda, Czarna Woda, Skalski, Kamionka i Stary, rzeźbiących niezwykle malownicze doliny. Najsławniejszą z nich jest niewątpliwie dolina na potoku Kamionka, tworząca wspaniały wąwóz Homole Potok Biała Woda tworzy równie wspaniały przełom przez Smolegowe Skały.

Pod względem swojego położenia, występującej flory i fauny, niezwykle ciekawych form rzeźby terenu i bogactwa występujących tu skał i minerałów, jak również wybitnych walorów klimatycznych i hydrologicznych, a także niezwykle ciekawej kultury materialnej, JAWORKI są bez wątpienia jedną z najatrakcyjniejszych miejscowości turystycznych w naszym kraju.

Do atrakcji turystycznych wsi należą m.in.:

  • rezerwat przyrody Wąwóz Homole
  • rezerwat przyrody Zaskalskie-Bodnarówka
  • rezerwat przyrody Biała Woda
  • rezerwat przyrody Wysokie Skałki
  • Kościół św. Jana Chrzciciela w Jaworkach
  • klub muzyczny Muzyczna Owczarnia
  • Arena Narciarska Jaworki-Homole