Kolekcjonerski Znaczek Turystyczny – pamiątką i potwierdzeniem pobytu

Znaczek Turystyczny przedstawia miejsce, do którego dotarł turysta. Do nabycia tylko w Gościncu „Amon” w Jaworkach. Ideą znaczka jest promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 8 Rezerwat przyrody Biała Woda - Pieniny

REZERWAT PRZYRODY BIAŁA WODA- PIENINY- SMOLEGOWA SKAŁA

Rezerwat położony jest w skalistym wąwozie na obszarze Małych Pienin, na wysokości 600 – 800 m n.p.m. Został założony w 1963 roku na powierzchni 33,7 ha. Rezerwat charakteryzuje się bogatą rzeźbą i malowniczym krajobrazem. Ściany wąwozu są bardzo strome, a ich wysokość dochodzi do 120 m. Utworzenie rezerwatu miało na celu ochronę i zachowanie ze względów naukowych wąwozu skalnego, odznaczającego się pięknem krajobrazu i licznymi osobliwościami przyrody żywej i nieożywionej (skały wapienne i turnie, kamieniste koryto potoku z kaskadami). Chronione są tu niezwykle interesujące murawowe i naskalne zbiorowiska górskie i kserotermiczne, a także półnaturalne drzewostany bukowo-jodłowe. W rezerwacie rośnie blisko 300 gatunków roślin naczyniowych, ale o jego bogactwie świadczy także ogromna ilość grzybów oraz ponad 200 spotykanych tu gatunków porostów. W rezerwacie znajduje się ścieżka turystyczna i edukacyjna długości 2,5 km, przekraczająca kilkakrotnie potok Kamionka.

Cena znaczka- 7 zł. 

Miejsca sprzedaży:

Gościniec AMON Szczawnica-Jaworki ul. Biała Woda 51