Tradycja Jungdrung Bon w Piramidzie

Bon jest najstarszą duchową tradycją Tybetu. Zawiera w sobie nauki i praktyki znajdujące zastosowanie w każdej sferze życia, włączając w to: relacje z jakościami elementów w otaczającej nas naturze, postawę etyczną i moralne zachowanie, rozwijanie miłości, współczucia, radości i wewnętrznej harmonii oraz najwyższe nauki Bonu – Wielką Doskonałość, czyli Dzogczen.

Gesze Yungdrung Gyatso urodził się w regionie Dolpo w Nepalu w 1980r. W wieku 10 lat spotkał swojego nauczyciela Jego Eminencje Yongdzina Tenzina Namdaka i od tego czasu pod jego opieką pobierał nauki Sutry, Tantry i Dzogczen w klasztorze Triten Norbutse w Kathmandu. W 2008r. otrzymał tytuł Gesze (najwyższy tytuł w edukacji monastycznej). Po skończeniu swych studiów udał się na specjalne odosobnienie pod opieką swoich nauczycieli. Oprócz tego pracował jako dyrektor Szkoły Medycznej i redaktor magazynu Triten Norbutse ‘Drepoi Beltam’. Pracuje także nad rekonstrukcją klasztoru Tashi Namgyal w jego rodzinnym regionie Dolpo. Gesze odwiedził Polskę w roku 2013 i udzielał nauk w Warszawie, Sopocie, Gdańsku i Krakowie. Od 2015 r. Gesze zgodził się zostać nauczycielem rezydentem w Polsce i na stałe mieszkać w ośrodku Cziamma Ling w Wildze. Od tego czasu regularnie udziela wykładów i prowadzi warsztaty medytacyjne w różnych miastach w Polsce i Europie. W roku 2015 odwiedził nasza Piramidę gdzie poprowadził praktyki.