Startuje projekt Karty Rabatowej „Zakochani w Jaworkach”

Karta będzie uprawniać jej posiadacza do uzyskania zniżek i rabatów oraz skorzystania z ofert specjalnych oferowanych przez Partnerów Karty.

Partnerami projektu Karty są jaworczańskie i pienińskie firmy usługowe, gastronomiczne, rozrywkowe,  które zadeklarują uczestnictwo w projekcie.

Organizatorem projektu i wydawcą Karty Rabatowej „Zakochani w Jaworkach” jest Portal www.jaworki24.pl.